Arvot ja toiminta-ajatus

  • Asiakkaan yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden huomioiminen ja arvostaminen

  • Asiakkaan aito kohtaaminen ja vuorovaikutus

  • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen

  • Laadukas hoiva- ja hoitotyö

  • Omassa kodissa mahdollisimman pitkään selviytymisen tukeminen

  • Turvallisuuden tunteen luominen