Meille on tärkeää asiakkaiden sekä omaisten hyvinvointi

Läheisen ihmisen toimintakyvyn heikkeneminen esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi vaatii usein sopeutumista sairastuneelta itseltään sekä omaiselta. Huoli kotona selviytymisestä kasvaa. Usein omaiset haluaisivat itse hoitaa ja auttaa läheisiään, mutta käytännössä se voi osoittautua vaikeaksi. Ihminen voi tarvita apua ja tukea arjessa selviytymiseen päivittäin ja jopa useita kertoja päivässä. Tässä tilanteessa ammattilaisen apu on tarpeen.

  • Suunnittelemme hoidon yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa, asiakkaiden ja omaisten toiveet ovat lähtökohtana työllemme.
  • Voit soittaa meille milloin tahansa ja keskustella läheisen asioista tai antaa palautetta työstämme.
  • Palveluitamme saa joko tilapäisesti tai säännölliseen tarpeeseen.
  • Hoivapalvelumme sisältävät kaikki päivittäiset askareet, jotka auttavat lähestäsi selviytymään kotona ja tuntemaan olonsa turvalliseksi.

Kotihoitopalvelut on asiakaslähtöistä palvelua, joka sisältää henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon kuuluvia tehtäviä ja niissä avustamista. Palveluihimme kuuluu henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, ravitsemuksen seuranta, kauppa- ja asiointiapu, pyykki- ja vaatehuolto, turvallinen lääkehoito, ulkoiluapu, sosiaaliset palvelut sekä voinnin seuranta.

Kotisairaanhoito on kotona selviytymisen tukemista ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoito perustuu yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa laadittuun hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. Kotisairaanhoitoon kuuluu turvallinen lääkehoito, haavanhoito, näytteiden otto, ompeleiden poisto, rokotukset ja injektiot sekä terveydentilan seuranta.

Teemme työtä suurella sydämellä ja ammattitaidolla