Täältä pääset tutustumaan tarjoamiimme hätäensiapu- ja ensiapukursseihin. Räätälöidään yhdessä teille sopivin kurssikokonaisuus ja koulutusajankohta. Pienemmätkin ryhmät huomioidaan.
Kysy tarjous!


Ensiapukurssi
Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus, tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. Ensiapu/kertauskurssi (4-8 h) kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia ensiavussa. 

Oppitunti on pituudeltaan 45 minuutia. Kaikilla kursseilla otetaan huomioon ryhmäkohtaiset painotukset ja toiveet.

Kurssien sisällöt ja kesto räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan

Tarvittaessa kursseista kirjoitetaan kurssin suorittaneille todistus ja ensiapukortti.


Ensiapukurssi, 4-8 tuntia (á 45 min)

 • Auttamistoiminta onnettomuus-, tapaturma- tai sairauskohtaustilanteessa. Tilannearvio, potilaan tutkiminen hätäensiapu varten.
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Elvytystapahtuma; hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, defibrillaattorin käyttö elvytystilanteessa
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Verenkierron häiriötila (sokki), massiivisen verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Tavallisimmat sairauskohtaukset
  • Erilaiset haavat
  • Palovammat

Ensiavun peruskurssi 
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus, tapaturma- ja onnettomuustilanteissa.

Ensiapukurssi, 16 oppituntia (á 45 min)

 • Auttamistoiminta onnettomuus-, tapaturma- tai sairauskohtaustilanteessa. Tilannearvio, potilaan tutkiminen hätäensiapu varten.
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Elvytystapahtuma; hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki), massiivisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Erilaiset haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus
 • Ryhmäkohtaiset painotukset/toiveet