Täältä pääset tutustumaan tarjoamiimme ensiapukursseihin.

Räätälöidään yhdessä teille sopivin kurssikokonaisuus ja koulutusajankohta. Pienemmätkin ryhmät huomioidaan

Tarkemmat kurssisisällöt löydät alta.


Ensiapukurssit
Kurssit antavat perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus, tapaturma- ja onnettomuustilanteissa. 

Kaikilla kursseilla otetaan huomioon ryhmäkohtaiset painotukset ja toiveet. Kurssien sisällöt ja kesto räätälöidään tarvittaessa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Koulutus sopii myös henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta tai henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja hätäensiaputaitoja.

Kouluttajana toimii sairaanhoitaja (YAMK) Jani Määttä, jolla on kokemusta kouluttamisesta 20 vuoden ajalta.

Kurssit noudattavat suomalaisen terveydenhuollon hoitosuosituksia sekä STM:n ja Työsuojeluhallinnon ohjeita ensiapukoulutuksen järjestämisestä.

Hoiva Villa Oy on Traficomin hyväksymä koulutuskeskus, joten pitämästämme kurssista on mahdollista saada yhden ns. direktiivipäivän ammattikuljettajan jatkokoulutukseen. Kurssimme ovat kela-korvauskelpoisia. Lisätietoja:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-usein-kysyttya#korvaako-kela-tyopaikalle-hankittuja-ensiapuvalineita-ja-ensiapukoulutusta-

Kursseista kirjoitetaan kurssin suorittaneille todistus ja ensiapukortti, joka on voimassa 3 vuotta.

Koulutukset voidaan järjestää joko tilaajan omissa tiloissa tai meidän koulutustiloissa Suosiolantiellä.


Ensiapukurssi 4 oppituntia (á 45 min)

Kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Nämä vähimmäistiedot- ja taidot tulisi olla jokaisella kansalaisella.

Sisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttökoulutus, tajuttoman potilaan käsittely
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Verenvuodot ja sokkipotilas

Hinta 490 € + alv. 24% (max. 15 henkilöä). Sisältää ensiaputodistuksen/kortin. Voimassa 3 vuotta.

Avoimen kurssin hinta 79 € + alv. 24%.


Ensiapukurssi 6 oppituntia (á 45 min)

Sisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttökoulutus, tajuttoman potilaan käsittely
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Verenvuodot ja sokkipotilas
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)

Hinta 590 € + alv. 24% (max. 15 henkilöä). Sisältää ensiaputodistuksen/kortin. Voimassa 3 vuotta.

Avoimen kurssin hinta 89 € + alv. 24%.

Ensiapukurssi, 8 oppituntia (á 45 min)

Sisältö:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen, potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, aikuisen ja lapsen peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttökoulutus
 • Tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Verenvuodot, sokki
 • Palovammat

Hinta 750 € + alv. 24% (max 15 henkilöä). Sisältää ensiaputodistuksen/kortin. Voimassa 3 vuotta.

Avoimen kurssin hinta 109 € + alv. 24%.


Ensiapukurssi 16 oppituntia (á 45 min)

Ensiavun peruskurssi 
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus, tapaturma- ja onnettomuustilanteissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttökoulutus
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki), erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Hinta 1250 + alv. 24% (max 15 henkilöä). Sisältää ensiaputodistuksen/kortin. Voimassa 3 vuotta.

Avoimen kurssin hinta 169 € + alv. 24%.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet kurssi 4h

 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Tajuton lapsi
 • Lapsen elvytys ja defibrillaattorin käyttökoulutus
 • Tukehtuminen/vierasesine hengitysteissä
 • Tyypillisiä lasten lasten sairauksia, vammoja, tapaturmia ja hätätilanteita

Hinta 490 € + alv. 24% (max. 15 henkilöä). Voimassa 3 vuotta.

Avoimen kurssin hinta 79 € + alv. 24%.