Kodin merkitys on suuri meille jokaiselle. Se on turvasatama ja tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Tuttu ympäristö ja kertyneet muistot tekevät kodista rakkaan ja parhaan paikan asua ja elää. Omassa kodissa asuminen voi muuttua iän, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi haastavaksi.

Yrittäjät

Merja Määttä
sairaanhoitaja, AMK

Merja valmistui lähihoitajaksi vuonna 1999 ja sairaanhoitajaksi 2009. Merjalla on pitkä kokemus työskentelystä ikäihmisten parissa ja erityisesti muistisairaiden hoitamisesta.

Jani Määttä
sairaanhoitaja, YAMK

Jani on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1999. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt ambulanssissa ja puolustusvoimissa kenttäsairaanhoitajana. Työkokemusta on ensihoidosta, vastaanottotyöstä ja ensiavun kouluttamisesta.


Lisäksemme Hoiva Villassa työskentelee
sairaanhoitaja ja lähihoitajia


Arvot ja toiminta-ajatus

  • Asiakkaan yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden huomioiminen ja arvostaminen
  • Asiakkaan aito kohtaaminen ja vuorovaikutus
  • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
  • Laadukas hoiva- ja hoitotyö
  • Omassa kodissa mahdollisimman pitkään selviytymisen tukeminen
  • Turvallisuuden tunteen luominen