Kodin merkitys on suuri meille jokaiselle. Se on turvasatama ja tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Tuttu ympäristö ja kertyneet muistot tekevät kodista rakkaan ja parhaan paikan asua ja elää. Omassa kodissa asuminen voi muuttua iän, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi haastavaksi.

Yrittäjät

Merja Määttä
sairaanhoitaja, AMK

Hoitajaurani alkoi vuonna 1999, jolloin valmistuin lähihoitajaksi suntautumisvaihtoehtona vanhustyö sekä sairaanhoito. Jatkoin opintoja ja valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2009. Olen työskennellyt urani aikana pääasiassa palveluasumisen ja kotisairaanhoidon yksiköissä myös esimiestehtävissä. Kokemukseni koostuu työskentelystä ikäihmisten parissa ja erityisesti muistisairaiden hoitamisesta.

Jani Määttä
sairaanhoitaja, YAMK

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1999 Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon olen suorittanut 2017 työelämän kehittämisen ja esimiestyön koulutuksessa. Olen työskennellyt ambulanssissa ja puolustusvoimissa kenttäsairaanhoitajana. Työkokemusta minulla on ensihoidosta, vastaanottotyöstä, kotihoidosta sekä ensiavun kouluttamisesta.Arvot ja toiminta-ajatus

  • Asiakkaan yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden huomioiminen ja arvostaminen
  • Asiakkaan aito kohtaaminen ja vuorovaikutus
  • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
  • Laadukas hoiva- ja hoitotyö
  • Omassa kodissa mahdollisimman pitkään selviytymisen tukeminen
  • Turvallisuuden tunteen luominen